ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปาหนัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
23
44
2
อบ.3
24
32
56
2
รวม อบ.
45
55
100
4
ป.1
31
25
56
2
ป.2
24
33
57
2
ป.3
24
35
59
2
ป.4
29
32
61
2
ป.5
17
21
38
2
ป.6
23
27
50
2
รวมประถม
148
173
321
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
193
228
421
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...