ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
30
36
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
50
94
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...