ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
11
4
15
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
2
11
13
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
10
2
12
1
รวมประถม
29
26
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
30
70
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...