ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาเวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
25
21
46
3
ป.1
17
15
32
1
ป.2
12
14
26
1
ป.3
23
15
38
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
13
18
31
1
รวมประถม
92
91
183
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
112
229
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...