ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตามุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
6
15
1
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
19
19
38
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
44
51
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
70
133
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...