ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดาฮง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
6
14
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
26
20
46
3
ป.1
13
15
28
1
ป.2
19
14
33
1
ป.3
5
13
18
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
74
73
147
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
93
193
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...