ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
5
6
11
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
43
30
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
36
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...