ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจะแนะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
47
62
109
4
อบ.3
62
51
113
4
รวม อบ.
109
113
222
8
ป.1
64
50
114
4
ป.2
56
57
113
4
ป.3
71
55
126
4
ป.4
61
65
126
4
ป.5
59
60
119
4
ป.6
63
53
116
3
รวมประถม
374
340
714
23
ม.1
18
30
48
2
ม.2
19
27
46
2
ม.3
28
26
54
2
รวมมัธยมต้น
65
83
148
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
548
536
1,084
37
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...