ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตือกอ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
17
13
30
3
ป.1
6
6
12
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
8
14
22
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
12
4
16
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
49
38
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
51
117
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...