ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละหาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
9
15
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
21
20
41
3
ป.1
7
15
22
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
17
9
26
1
รวมประถม
68
68
136
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
88
177
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...