ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปารี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
6
15
1
อบ.2
23
14
37
2
อบ.3
13
28
41
2
รวม อบ.
45
48
93
5
ป.1
26
15
41
2
ป.2
16
23
39
2
ป.3
30
24
54
2
ป.4
17
19
36
1
ป.5
27
19
46
2
ป.6
11
24
35
1
รวมประถม
127
124
251
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
172
344
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...