ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำวน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
19
18
37
3
ป.1
5
9
14
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
38
42
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
60
117
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...