ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไอกรอส ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
8
12
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
16
9
25
1
รวม อบ.
29
26
55
3
ป.1
10
12
22
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
16
15
31
1
รวมประถม
66
75
141
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
101
196
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...