ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
19
32
1
อบ.3
19
12
31
1
รวม อบ.
32
31
63
2
ป.1
19
20
39
2
ป.2
24
21
45
2
ป.3
17
27
44
2
ป.4
14
12
26
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
18
11
29
2
รวมประถม
104
102
206
10
ม.1
8
9
17
1
ม.2
12
8
20
1
ม.3
22
11
33
2
รวมมัธยมต้น
42
28
70
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
178
161
339
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...