ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยะออ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
10
1
11
1
รวม อบ.
16
11
27
3
ป.1
4
8
12
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
39
41
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
52
107
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...