ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
13
15
28
1
รวม อบ.
23
27
50
2
ป.1
17
16
33
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
5
17
22
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
13
19
32
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
72
87
159
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
114
209
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...