ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไอร์โซ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
18
34
2
อบ.3
12
13
25
2
รวม อบ.
28
31
59
4
ป.1
25
16
41
2
ป.2
29
18
47
2
ป.3
22
14
36
2
ป.4
22
19
41
2
ป.5
29
23
52
2
ป.6
20
17
37
1
รวมประถม
147
107
254
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
175
138
313
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...