ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดุซงยอ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
8
22
1
อบ.2
24
17
41
2
อบ.3
20
17
37
2
รวม อบ.
58
42
100
5
ป.1
47
28
75
3
ป.2
32
25
57
2
ป.3
29
30
59
2
ป.4
25
30
55
2
ป.5
34
22
56
2
ป.6
23
35
58
2
รวมประถม
190
170
360
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
248
212
460
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...