ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแมะแซ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
9
19
1
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
16
8
24
1
รวม อบ.
37
29
66
3
ป.1
14
6
20
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
16
8
24
1
ป.4
18
7
25
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
83
48
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
77
197
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...