ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านรือเปาะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
16
6
22
1
รวม อบ.
28
17
45
2
ป.1
13
11
24
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
16
15
31
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
75
64
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
81
184
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...