ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านริแง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
20
20
40
2
อบ.3
25
12
37
2
รวม อบ.
49
39
88
5
ป.1
23
22
45
2
ป.2
27
18
45
2
ป.3
14
20
34
2
ป.4
11
24
35
2
ป.5
13
22
35
2
ป.6
24
16
40
2
รวมประถม
112
122
234
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
161
161
322
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...