ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
12
5
17
1
ป.2
10
16
26
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
63
57
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
71
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...