ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
15
29
2
อบ.3
22
15
37
2
รวม อบ.
36
30
66
4
ป.1
19
21
40
2
ป.2
22
18
40
2
ป.3
15
24
39
2
ป.4
14
23
37
2
ป.5
27
18
45
2
ป.6
12
13
25
1
รวมประถม
109
117
226
11
ม.1
8
15
23
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
11
18
29
1
รวมมัธยมต้น
26
43
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
190
361
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...