ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำหอม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
17
9
26
1
รวม อบ.
27
15
42
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
17
10
27
1
ป.3
10
14
24
1
ป.4
8
15
23
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
76
66
142
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
81
184
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...