ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผดุงมาตร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
17
33
2
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
32
29
61
3
ป.1
18
13
31
2
ป.2
26
17
43
2
ป.3
20
18
38
2
ป.4
15
31
46
2
ป.5
26
16
42
2
ป.6
14
20
34
2
รวมประถม
119
115
234
12
ม.1
8
14
22
1
ม.2
15
12
27
1
ม.3
14
14
28
1
รวมมัธยมต้น
37
40
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
188
184
372
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...