ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยานิง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
23
21
44
2
อบ.2
18
12
30
1
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
53
47
100
4
ป.1
25
34
59
2
ป.2
19
15
34
2
ป.3
18
17
35
1
ป.4
20
25
45
2
ป.5
25
21
46
2
ป.6
12
18
30
1
รวมประถม
119
130
249
10
ม.1
19
13
32
1
ม.2
12
9
21
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
45
32
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
217
209
426
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...