ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
14
22
1
อบ.2
9
15
24
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
28
43
71
3
ป.1
15
8
23
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
9
19
28
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
77
73
150
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
8
19
27
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
24
37
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
153
282
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...