ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
19
26
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
19
32
51
2
ป.1
10
19
29
1
ป.2
14
23
37
1
ป.3
20
20
40
1
ป.4
26
17
43
2
ป.5
17
9
26
1
ป.6
23
12
35
1
รวมประถม
110
100
210
7
ม.1
8
16
24
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
26
35
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
167
322
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...