ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
22
22
44
3
ป.1
10
7
17
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
14
15
29
1
รวมประถม
51
49
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
71
144
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...