ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
7
10
1
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
13
26
39
3
ป.1
9
10
19
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
53
45
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
71
137
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...