ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
26
47
2
อบ.3
24
31
55
2
รวม อบ.
45
57
102
4
ป.1
24
23
47
2
ป.2
30
26
56
2
ป.3
23
25
48
2
ป.4
31
24
55
2
ป.5
27
23
50
2
ป.6
23
25
48
2
รวมประถม
158
146
304
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
203
203
406
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...