ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจูโวะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
6
12
18
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
13
5
18
1
ป.2
14
14
28
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
78
68
146
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
87
179
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...