ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
13
5
18
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
27
32
59
6
ม.1
5
3
8
1
ม.2
7
4
11
1
ม.3
3
4
7
1
รวมมัธยมต้น
15
11
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
48
103
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...