ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชประสงค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
8
14
1
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
19
26
45
3
ป.1
11
7
18
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
53
35
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
61
133
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...