ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบูกิต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
31
23
54
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
16
12
28
1
ป.4
15
14
29
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
19
11
30
1
รวมประถม
88
71
159
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
94
213
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...