ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
22
39
2
อบ.3
17
17
34
2
รวม อบ.
34
39
73
4
ป.1
15
15
30
2
ป.2
24
27
51
2
ป.3
25
25
50
2
ป.4
12
27
39
2
ป.5
27
25
52
2
ป.6
28
17
45
2
รวมประถม
131
136
267
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
165
175
340
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...