ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
8
16
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
30
23
53
3
ป.1
15
12
27
1
ป.2
14
14
28
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
10
17
27
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
75
69
144
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
92
197
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...