ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
17
31
1
อบ.3
18
8
26
1
รวม อบ.
32
25
57
2
ป.1
21
28
49
2
ป.2
17
18
35
2
ป.3
22
23
45
2
ป.4
17
23
40
2
ป.5
14
19
33
1
ป.6
17
19
36
2
รวมประถม
108
130
238
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
155
295
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...