ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
16
42
2
อบ.3
22
31
53
2
รวม อบ.
48
47
95
4
ป.1
23
15
38
2
ป.2
25
29
54
2
ป.3
29
15
44
2
ป.4
30
20
50
2
ป.5
31
25
56
2
ป.6
24
17
41
2
รวมประถม
162
121
283
12
ม.1
15
9
24
1
ม.2
9
17
26
1
ม.3
9
12
21
1
รวมมัธยมต้น
33
38
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
243
206
449
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...