ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
25
44
2
อบ.3
24
14
38
2
รวม อบ.
43
39
82
4
ป.1
28
23
51
2
ป.2
22
25
47
2
ป.3
30
19
49
2
ป.4
25
28
53
2
ป.5
30
18
48
2
ป.6
32
32
64
2
รวมประถม
167
145
312
12
ม.1
32
10
42
1
ม.2
17
18
35
1
ม.3
18
17
35
1
รวมมัธยมต้น
67
45
112
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
277
229
506
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...