ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
742
730
1,472
63
อบ.2
913
910
1,823
71
อบ.3
1,016
905
1,921
77
รวม อบ.
2,671
2,545
5,216
211
ป.1
1,612
1,449
3,061
120
ป.2
1,755
1,514
3,269
124
ป.3
1,708
1,601
3,309
124
ป.4
1,701
1,476
3,177
123
ป.5
1,691
1,535
3,226
123
ป.6
1,774
1,570
3,344
125
รวมประถม
10,241
9,145
19,386
739
ม.1
226
195
421
14
ม.2
257
180
437
15
ม.3
253
243
496
16
รวมมัธยมต้น
736
618
1,354
45
ม.4
53
67
120
5
ม.5
71
57
128
5
ม.6
47
52
99
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
171
176
347
14
รวมทั้งหมด
13,819
12,484
26,303
1,009
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...