ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
5
อบ.2
0
0
0
69
อบ.3
0
0
0
70
รวม อบ.
0
0
0
144
ป.1
0
0
0
170
ป.2
0
0
0
188
ป.3
0
0
0
179
ป.4
0
0
0
197
ป.5
0
0
0
194
ป.6
0
0
0
209
รวมประถม
0
0
0
1,137
ม.1
0
0
0
303
ม.2
0
0
0
293
ม.3
0
0
0
295
รวมมัธยมต้น
0
0
0
891
ม.4
0
0
0
245
ม.5
0
0
0
232
ม.6
0
0
0
233
ปวช.1
0
0
0
17
ปวช.2
0
0
0
20
ปวช.3
0
0
0
16
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
763
รวมทั้งหมด
0
0
0
2,935
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563