ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
56
36
92
3
ป.2
39
42
81
3
ป.3
44
44
88
3
ป.4
32
37
69
2
ป.5
45
41
86
2
ป.6
40
42
82
2
รวมประถม
256
242
498
15
ม.1
6,146
6,438
12,584
344
ม.2
6,194
6,574
12,768
339
ม.3
5,857
6,234
12,091
333
รวมมัธยมต้น
18,197
19,246
37,443
1,016
ม.4
4,299
6,251
10,550
294
ม.5
3,849
5,521
9,370
284
ม.6
3,596
5,360
8,956
273
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
11,744
17,132
28,876
851
รวมทั้งหมด
30,197
36,620
66,817
1,882
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...