ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
37
45
82
3
ป.2
45
49
94
3
ป.3
32
37
69
2
ป.4
43
44
87
2
ป.5
39
42
81
2
ป.6
39
41
80
2
รวมประถม
235
258
493
14
ม.1
6,334
6,648
12,982
338
ม.2
6,025
6,323
12,348
333
ม.3
5,671
6,353
12,024
306
รวมมัธยมต้น
18,030
19,324
37,354
977
ม.4
4,068
5,743
9,811
285
ม.5
3,712
5,497
9,209
276
ม.6
3,384
5,082
8,466
264
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
11,164
16,322
27,486
825
รวมทั้งหมด
29,429
35,904
65,333
1,816
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...