ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
4,347
4,403
8,750
263
ม.2
4,261
4,611
8,872
269
ม.3
4,289
4,597
8,886
258
รวมมัธยมต้น
12,897
13,611
26,508
790
ม.4
3,065
5,014
8,079
260
ม.5
2,820
4,629
7,449
254
ม.6
2,595
4,210
6,805
241
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8,480
13,853
22,333
755
รวมทั้งหมด
21,377
27,464
48,841
1,545
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...