ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,371
3,662
7,033
203
ม.2
3,378
3,617
6,995
204
ม.3
3,280
3,443
6,723
200
รวมมัธยมต้น
10,029
10,722
20,751
607
ม.4
2,415
3,766
6,181
187
ม.5
2,215
3,421
5,636
183
ม.6
1,902
3,288
5,190
182
ปวช.1
23
48
71
2
ปวช.2
14
45
59
2
ปวช.3
8
19
27
2
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6,577
10,587
17,164
558
รวมทั้งหมด
16,606
21,309
37,915
1,165
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...