ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5,673
5,738
11,411
302
ม.2
5,193
5,663
10,856
293
ม.3
4,944
5,297
10,241
285
รวมมัธยมต้น
15,810
16,698
32,508
880
ม.4
3,031
4,789
7,820
240
ม.5
2,935
4,683
7,618
246
ม.6
2,827
4,359
7,186
239
ปวช.1
25
52
77
3
ปวช.2
37
28
65
3
ปวช.3
27
40
67
4
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8,882
13,951
22,833
735
รวมทั้งหมด
24,692
30,649
55,341
1,615
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...