ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5,286
5,670
10,956
306
ม.2
5,513
5,664
11,177
301
ม.3
5,015
5,585
10,600
294
รวมมัธยมต้น
15,814
16,919
32,733
901
ม.4
3,281
4,902
8,183
252
ม.5
2,772
4,535
7,307
242
ม.6
2,745
4,474
7,219
248
ปวช.1
31
38
69
3
ปวช.2
22
44
66
3
ปวช.3
29
21
50
3
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8,880
14,014
22,894
751
รวมทั้งหมด
24,694
30,933
55,627
1,652
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...