ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5,489
5,565
11,054
301
ม.2
5,184
5,630
10,814
307
ม.3
5,229
5,543
10,772
303
รวมมัธยมต้น
15,902
16,738
32,640
911
ม.4
3,463
5,195
8,658
262
ม.5
2,932
4,619
7,551
251
ม.6
2,612
4,365
6,977
240
ปวช.1
22
50
72
2
ปวช.2
20
26
46
2
ปวช.3
16
26
42
2
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
9,065
14,281
23,346
759
รวมทั้งหมด
24,967
31,019
55,986
1,670
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...