ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5,394
5,496
10,890
301
ม.2
5,401
5,533
10,934
292
ม.3
5,111
5,227
10,338
286
รวมมัธยมต้น
15,906
16,256
32,162
879
ม.4
3,141
4,400
7,541
240
ม.5
2,882
4,283
7,165
232
ม.6
2,753
4,250
7,003
229
ปวช.1
17
35
52
3
ปวช.2
4
29
33
3
ปวช.3
9
18
27
3
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8,806
13,015
21,821
710
รวมทั้งหมด
24,712
29,271
53,983
1,589
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...