ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
6,941
7,353
14,294
413
ม.2
6,292
7,302
13,594
413
ม.3
6,144
7,329
13,473
425
รวมมัธยมต้น
19,377
21,984
41,361
1,251
ม.4
3,437
6,129
9,566
333
ม.5
3,287
5,878
9,165
333
ม.6
3,275
5,785
9,060
334
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
2
8
10
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10,001
17,800
27,801
1,001
รวมทั้งหมด
29,378
39,784
69,162
2,252
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...