ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
6,765
7,178
13,943
413
ม.2
6,657
7,351
14,008
410
ม.3
5,888
7,114
13,002
416
รวมมัธยมต้น
19,310
21,643
40,953
1,239
ม.4
3,477
6,004
9,481
326
ม.5
3,180
5,913
9,093
328
ม.6
3,105
5,707
8,812
332
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
9,762
17,624
27,386
986
รวมทั้งหมด
29,072
39,267
68,339
2,225
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...